Sitemap
Ved Strandgaarden

2024

Generalforsamling lørdag, den 23. marts 2024
 

0. Indkaldelse til generalforsamling 23.03.2024 Indkaldelse

4. Bestyrelsens beretning for 2023 Beretning

10 Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter og ordensregler Vedtægter og ordensregler

Referat af generalforsamlingen 23.03.2024 Referat

Efter en afholdt generalforsamling flyttes godkendte regnskaber og budgetter til "regnskaber".
Nordea Bank 2670 7150101894