Sitemap
Ved Strandgaarden.

2018

 
Materiale vedr. generalforsamlingen 22. april 2018
 
Indkaldelse og dagsorden: Indkaldelse

Bestyrelsens beretning for 2017: Beretning
 
Referat af generalforsamlingen: Referat generalforsamlingen 2018
  
Bilag ikke længere aktuelle er fjernet fra denne side. Se i stedet under Regnskaber
 
Indkaldelse til Ekstra ordinær Generalforsamling
Søndag d. 27. Maj 2018 kl. 10,00
i Rejsastalden, Hovedgaden 29A, 3630 Jægerspris
Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af Dagsorden
  4. Valg til Bestyrelse,på valg er de fire medlemmer som er konstitueret bestyrelse. Vi foreslår følgende:
Formand Jan Hartmann
Kasserer Jørgen Simonsen
Bestyrelsesmedlem Johnna Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Mogens Hansen
Nyvalg Bestyrelsesmedlem Sv.E. Kramer
Suppleant Kent Hougaard
Suppleant ?
Revisor Erik Elmdal Jensen
Revisor Pia Brosted Madsen
Suppleant Kate Sussi Jensen
 
5.  Eventuelt
 
Den tidligere Formand og tidl. Kasserer samt tidl. Næstformand har valgt at udtræde af Bestyrelsen efter sidste Generalforsamling d.22/4 2018.
De tilbageværende valgte Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fungerer som midlertidig konstitueret Bestyrelse , da vi skal have en Generalforsamlings accept til at fortsætte og til valg af manglende Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jvf. foreningens vedtægter.
 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling søndag d.27 maj 2018
 
 
Ad 1.Den midlertidige bestyrelse foreslog Keld Boeck, der blev valgt.
 
Ad 2. Dirigenten gjorde opmærksom på, at i følge vedtægterne vælges suppleanter for 1 år, og ikke for henholdevis 2 år og 1 år som det fejlagtigt er anført i indkaldelsen.
Dagsordenen blev herefer godkendt. Der var fremmødt 26 stemmeberettiget medlemmer.
 
Ad 3. Valg til bestyrelse
Følgende blev valgt:
 
Jan Hartmann blev valgt som formand for 1 år
Der var ikke andre forslag.
 
Jørgen Simonsen blev valgt som kassrer for 2 år
Der var ikke andre forslag.
 
Johnna Jørgensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år.
Der var ikke andre forslag
 
Mogens Hansen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
John Bennison blev ligeledes foreslået, og der blev foretaget afstemning.
 
Svend Erik Kramer blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år.
Der var ikke andre forslag.
 
Som suppleanter blev følgende valgt:
Kent Hougaard og Steen Holm.
Der var ikke andre forslag.
 
Revisorer og suppleant blev valgt på den ordinære generalforsamling og var ikke på valg.
 
Ad 4. Der blev foreslået bedre ajourføring af opslagstavlen på parkeringspladsen/torvet.
Nyhedsbreve kan sættes på tavlen, så ikke digitaliserede brugere kan orientere sig.
Der blev foreslået anskaffelse af en pavillon, så der kunne afholdes et par årlige træf, så der blev lidt mere samvær. Et bestyrelsesmedlem foreslog et par rundgange på vejene, på bekendtgjorte datoer, så medlemmerne kunne træffe bestyrelsen.
Der blev foreslået et vinkelspejl ved Svalevej, ligesom der var ønske om chikaner for at nedbringe hastigheden på vejene, ligesom fartmålere evt. kunne lejes hos kommunen.
 
Der blev opfordret til, at bestyrelsen samarbejdede med medlemmerne i en god tone.
 
Formanden tilkendegav, at det var bestyrelsens ønske at samarbejde i en positiv ånd samt drøfte de fremkomne forslag.
 
Man er veklommen til at kontakte ham på Vinkelstien 12.
 
Herfeter sluttede generalforsamlingen.
 
Tak til vores dirigent og til forsamlingen for fremmødet.
 
Referant:  Johnna Jørgensen  27. maj 2018
 
Dirigent: Keld Boeck                       Formand: Jan Hartmann
 
Læs seneste referat af generalforsamling her.
 
 
 
Grundejerforeningen Ved Strandgaarden, Nordea Bank 2670 7150101894