Sitemap
Ved Strandgaarden

Regler

 
Som medlem af Grundejerforeningen skal man overholde vores fælles regler.

Alle 219 matrikler i vores område har pligt til at bidrage til Vejfonden, og heraf har de 218 pligt til at være medlem af Grundejerforeningen. I januar betales samlet kontingent til grundejerforeningen og vejbidrag til Vejfonden..

Grundejerforeningen har vedtaget regler, som skal overholdes af medlemmerne. Reglerne fremgår af vores vedtægter og vores ordensregler, som begge er besluttet på generalforsamlinger. Der er også på ejendommene tinglyst servitutter.
 
Grundejerforeningen har vedtaget, hvem der gør hvad i relation til håndhævelse af reglerne i vedtægter, ordensregler og servitutter.
 
Vedrørende beskæring af træer mod vejene er der også lovmæssige krav.

Hvis reglerne ikke overholdes, kan andre medlemmer eller bestyrelsen påtale det.
Går det helt galt med fx manglende betaling af kontingent, manglende klipning og beskæring mod rabatterne eller at grundene benyttes til oplagsplads, så kan reglerne gennemtrumfes overholdt ved hjælp af Domstolene; anlagt som ”betalingspåkrav” eller ”småsager”.


Vi har også en privatlivspolitik vedr. persondataoplysninger (GDPR).
Nordea Bank 2670 7150101894