Sitemap
Ved Strandgaarden.

Beskæring

Indlæg vedr. beskæring fra generalforsamlingen april 2014 ved Anlægsgartner Gottlieb A/S

 

Pligter
Som grundejer har du pligt til at klippe og beskære beplantning og træer langs vej og sti jf. Loven om privat fællesveje.


Regler
De grundlæggende regler er beskrevet i hegnsloven.
Hertil kommer hvad der er af servitutter og forordninger lyst på ejendommen, de kommunale regler samt regler for den enkelte grundejer.

Overholdes reglerne ikke, kan eksempelvis kommunen kræve, at den ansvarlige grundejer foretager beskæring. Gør grundejeren ikke dette inden en fastsat frist, kan kommunen lade arbejdet udføre på grundejerens regning.

Meningen med disse regler og bestemmelser er, at alle skal kunne færdes på veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække. Tænk f.eks. på handicappede, svagtseende m.fl.


Hvad skal du gøre?
Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække året rundt.
Du skal beskære og klippe din beplantning og hæk så den holdes inden for ejendommens skel.
Træer og buske må gerne rage ind over vejarealet blot grenene er så højt oppe som reglerne tilsiger.
Træer og buske skal være beskåret så der altid er en frihøjde - eksempelvis over kørebanen på 4,20m. Husk at grene hænger lavere ned i fugtigt vejr.


Gode råd om beskæring
Husk at det ikke er nødvendigt at beskære dine træer eller buske blot fordi naboen går i gang.
Kend formålet med beskæringen. Enhver beskæring bør have et fornuftigt formål.
Læg snittet korrekt. For at få et godt resultat, bør man vide nøjagtigt hvor snittet skal være.
Tag dig god tid. Enhver beskæring skal gennemføres med omhu.
Du kan hele året fjerne grene, der eksempelvis er blevet for store eller på anden måde er i vejen. Vi anbefaler dog, at større beskæringsopgaver, som f.eks. udtynding, sker inden planterne får blade.
Træd ind imellem nogle skridt tilbage og vurder dit arbejde, så du ikke får skåret for meget af.
Du kan gøre en busk mere tæt forneden ved at skære alle grene ned til 20 cm. over jorden. Året efter vil busken sætte en masse nye skud fra bunden og blive tætte igen.
Slip for arbejdet med at beskære ved at købe træer og buske som passer i størrelsen til haven og deres vokseplads.

 

 

Grundejerforeningen Ved Strandgaarden, Nordea Bank 2670 7150101894