Sitemap
Ved Strandgaarden.

Håndhævelse af regler

Om håndhævelse af regler. Vedtaget på generalforsamlingen 9. april 2017.
 
Link til det vedtagne  Håndhævelse af regler.
 
Formålet med denne vedtagelse er at skabe større gennemsigtighed / ensartethed i hvem der gør hvad i relation til håndhævelse af reglerne i vedtægter, ordensregler og servitutter.
 
Om det er bestyrelsen selv og/eller medlemmet, der skal søge reglen overholdt, samt hvem der vil skulle betale eventuelle omkostninger forbundet med at få reglen overholdt.
Grundejerforeningen Ved Strandgaarden, Nordea Bank 2670 7150101894