Sitemap
Ved Strandgaarden.

2021

Beretning 2020    Grundejerforeningen Ved Strandgaarden
 
2020 har været et specielt år for os alle, også for grundejer foreningen.Vi måtte aflyse og udsætte vores genralforsamling grundet corona og vi har stadig ikke haft mulighed siden.
I skrivende stund er der stadig forsamlingsforbud med mere end 10 personer og det skal være 10 som vi plejer at komme sammen med. Det gør det temmelig vanskeligt at afholde en general forsamling med 219 grundejere.
Vi håber der bliver åbnet op til den 25. april som er fastsat til generalforsamling i år, ellers må vi udskyde endnu engang.
Vi har endnu ikke fået svar fra Fr.sund kommune om lån af lokale i Kiknæshallen så vi har valgt at forsøge at holde en udendørs generalforsamling af hensyn til afstandskrav. 
Coronaen har også betydet mindre aktivitet i bestyrelsens arbejde, men vi har dog trods vanskeligheder lykkedes med at få renoveret vores veje med asfalt og grus.
Der har været enkelte negative grundejere, som var imod fremgangsmåden for projektet, men til det kan vi med sindsro sig, at bestyrelsen blot har udført vores arbejde på fuldt lovlig vis. Forslagene om at få lavet vores veje og hjørner er afgjort ved skriftlig afstemning fra grundejerne og vedtaget, ganske som ved en almindelig generalforsamling. Arbejderne er udført pænt og indenfor budgettet og vi har fået mange positive kommentarer fra tilfredse grundejere.
Der har i årets løb været flere henvendelser fra grundejere, om hvad vi må kalde nabostridigheder. Vi opfordrer stadig til at snakke med naboen inden problemerne bliver for store, fremfor at ringe til formanden og forvente at bestyrelsen optræder som politibetjente. Det er ikke bestyrelsens opgave. Husk på at det er et frivilligt og ulønnet arbejde at være i bestyrelsen. Prøv selv at finde en mindelig løsning ved dialog, det gør det trods alt til et bedre sted at være for os alle.
Fibernet er godt på vej til området. Det skulle gerne afhjælpe de dårlige modtagerforhold der er herude.
Der er rigtig mange udskiftninger i området. Vi byder velkommen til de nye grundejere Vi beder også alle om at huske at give bestyrelsen besked med nye kontaktinformationer. Ligeledes hvis i flytter privatadresse, får ny mail eller telefonnummer. Det giver meget arbejde for kassereren at skulle forsøge at opklare hvorfor der ikke er betalt kontingent. En del skyldes at opkrævningen er udsendt til forkert adresse, da vi ikke altid har de korrekte kontaktinfo.
Vi ønsker alle en god sommer.
 
PBV Formand Jan Hartmann  Over Dråby d. 3. april 2021
Grundejerforeningen Ved Strandgaarden, Nordea Bank 2670 7150101894