Sitemap
Ved Strandgaarden
Grundejerforeningen "Ved Strandgaarden" i Jægerspris omfatter vejene:
Digevænget
Draaby Strandvej
Fasanvænget
Fjordvej
Lærkevænget
Spurvevej
Strandgaardsvej (fra nr. 13 henholdsvis 42)
Stærevej
Svalevej
Vibevænget
Vinkelstien 

3. juli 2024

Bogbytteskab

Vi har sat et bogbytteskab op på "Torvet", som er ved Svalevej / Strandgaardsvej. Der er fortsat plads til opslag.

Vi håber, at mange vil benytte muligheden for at bytte bøger her.

 

 

 7. juni 2024

Nyheder

Se link til nyhedsbrev 1 i 2024/-25 udsendt 7. juni 2024 Nyhedsbrev 1

Sensommerfest planlægges afholdt 24. august 2024 kl. 19.00

Generalforsamling afholdes næste gang lørdag, den 22. marts 2025 kl. 10.00

Husk at bekæmpe de invasive arter Kæmpe bjørneklo og Japanpileurt, jf. afsnit 8 i  Ordensreglerne

 

17. april 2024

Bænk, redningskrans og gangbro

Bænken blev af Pia revet op og flyttet længere ind på stranden. Nu er den sat op, hvor den landede, og den er endnu bedre funderet. Samtidig har vi opsat den redningskrans, som vi har fået af TrygFonden. Endelig har vi lagt en gangbro på tværs af stien dels for at kunne gå tørskoen på det mest fugtige sted, dels for at kunne lede vand under broen.

 
 

23. marts 2024

Generalforsamling

Generalforsamling blev afholdt  lørdag, den 23. marts 2024 kl.10.00 i Rejsestalden, Jægerspris.

Der var mødt 31 stemmeberettigede op (mod 25 sidste år) og stemningen var bedre end året før.

Det blev bl.a. vedtaget, at man også skal bekæmpe japanpileurt.

Se indkaldelse med bilag her  Generalforsamling 2024

Se referatet af generalforsamlingen her  Referat 2024

 

 

Hjemmesiden opdateret 03.07..2024

Giv e-mail og telefonnummer til foreningen:

Det gøres under Kontakt.
Tryk på dette link Kontakt
 

 

Husk vores fælles regler om:

Brug af støjende redskaber før kl. 8.00 og efter 12.00 på søn- og helligdage er ikke tilladt.
 
Rabatter skal holdes, og bevoksning - der breder sig ud på eller over rabatterne - skal klippes eller beskæres.
 
Rabatter tilhører grundejerforeningen og må ikke benyttes til længerevarende formål; dog kan der parkeres her i forbindelse med besøg (0 - 24 timer).
 
Grunde må ikke benyttes til oplagsplads, frembyde et ubehageligt skue eller være til gene for andre.
 
Nordea Bank 2670 7150101894