Ved Strandgaarden.

 

Digevænget
Draaby Strandvej
Fasanvænget
Fjordvej
Lærkevænget
Spurvevej
Strandgaardsvej (fra nr. 13/24)
Stærevej
Svalevej
Vibevænget
Vinkelstien
Velkommen til hjemmesiden for grundejerforeningen Ved Strandgaarden. 
 
Datoer at huske: 
 • 31.01.2017 Kontingentbetaling 
  Kontingent - til grundejerforeningen på 100 kr. og til Vejfonden på  600 kr. eller samlet 700 kr. - skal være indbetalt senest 31.01.2017 til reg. nr. 2670 konto
  7150 101 894 med angivelse af sommerhusadresse. Ved for sen indbetaling opkræves rykkergebyr på 100 kr. Påmindelse kun via nyhedsbrev.

 • 09.04.2017 Generalforsamling 
  Den årlige generalforsamling afholdes søndag den 09.04.2017 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden med bilag vil kunne findes på denne hjemmeside senest 14 dage før. Medlemmer - der har givet foreningen deres e-mail adresse - vil som nyhedsbrev få tilsendt dagsorden med bilag til e-mail adressen.

 • 23.06.2017 Sankthansaften arrangement
  Også i 2017 vil foreningen være vært for et sankthansaften arrangement ved fællesarealet ved stranden for enden af Strandgaardsvej. Vi håber, at mange medlemmer igen vil møde op for at nyde denne aften sammen. Der vil være bål (og måske en båltale), telt, grillpølser og musik, ligesom der vil kunne købes drikkevarer.
Dige langs Over Dråby Strand?
Som følge af oversvømmelserne efter stormen i 2013 vil Frederikssund Kommune få udarbejdet et skitseprojekt vedr. dige langs Over Dråby Strand. De berørte grundejere er kontaktet af kommunen, og der var orienteringsmøde på stranden 19. juni 2016. Skitsen forventes at foreligge ved slutningen af 2017. Kommunen kontakter hver enkelt berørt grundejer. Beslutning tages af kommunen baseret på stemningen til projektet blandt de berørte grundejere, der også vil skulle betale for et evt. dige. - Grundejerforeningen er IKKE involveret.
  
Hjemmesiden opdateret 18. december 2016 

Nyhedsbrev

Nyhedsbreve

Tilmelding nyhedsbrev

 
GIV E-MAIL OG TELEFONNUMMER TIL FORENINGEN
Det gøres under Kontakt og  Nyhedsbreve
 
 
Grundejerforeningen Ved Strandgaarden, Nordea Bank 2670 7150101894