Sitemap
Ved Strandgaarden.

 

Digevænget
Draaby Strandvej
Fasanvænget
Fjordvej
Lærkevænget
Spurvevej
Strandgaardsvej (fra nr. 13/24)
Stærevej
Svalevej
Vibevænget
Vinkelstien
Velkommen til hjemmesiden for grundejerforeningen Ved Strandgaarden
 
KOMMENDE
22.04.2018 Generalforsamling
I 2018 bliver generalforsamlingen afholdt søndag den 22. april kl. 10 i Kignæshallen.
Vi håber mange vil møde op, så sæt generalforsamlingen i kalenderen.
Materiale til generalforsamlingen er offentliggjort her på hjemmesiden den 21. marts 2018. Tryk på dette link Generalforsamling 2018
 
22.04.2018 Bestyrelsesmøde (efter generalforsamlingen)
 
TIDLIGERE 
31.01.2018 Kontingentbetaling
Kontingentet til betaling i januar 2018 udgør 700 kr. Det skal senest 31. januar 2018 indbetales på reg. nr. 2670 konto 7150 101 894. Ved for sen indbetaling pålægges 100 kr. Angiv sommerhusadressen i "meddelelser".
 
20.01.2018 Ændring i bestyrelsen
Vores bestyrelsesmedlem gennem ca. 20 år, Erik Elmdal Jensen, har besluttet at udtræde af bestyrelsen med virkning fra 20. januar 2018. Vi takker Erik for det arbejde, han har ydet gennem årene, til glæde og gavn for foreningen. Nyt bestyrelsesmedlem er den hidtidige bestyrelsessuppleant Keld Øder, der fra 16. februar 2018 er næstformand.
 
13.08.2017 afslag vedr. forbedring af sikkerheden på Vejstykket 
Vores nabogrundejerforening "Strandkærsgård Grundejerforening", der ejer den østlige del af Strandkærvej (de ca. 100 meter mellem Lærkevænget og Søstjernevej) har afslået at ændre på vejstykket som ønsket (og betalt) af vores forening. 
 
23.06.2017 Sankthansaften arrangement
Der mødte ca. 80 op til en dejlig aften i og udenfor teltet med underholdning af Lille Palle (stor succes), pølser, drikke, bål, båltale ved Erik Elmdal Jensen og musik til de sidste gik hjem.
 
19.04.2017 har Frederikssund kommune afholdt borgermøde om kystsikring.
Referat af mødet: Avisartikel dige  og skitseprojektet for Over Dråby Strand Dige projekt
 
 
Hjemmesiden opdateret 21. marts 2018

E-mail

GIV E-MAIL OG TELEFONNUMMER TIL FORENINGEN

Det gøres under Kontakt
 
 
Grundejerforeningen Ved Strandgaarden, Nordea Bank 2670 7150101894