Sitemap
Ved Strandgaarden.

 

Digevænget
Draaby Strandvej
Fasanvænget
Fjordvej
Lærkevænget
Spurvevej
Strandgaardsvej (fra nr. 13/24)
Stærevej
Svalevej
Vibevænget
Vinkelstien
Velkommen til hjemmesiden for grundejerforeningen Ved Strandgaarden
 
13.08.2017 afslag vedr. forbedring af sikkerheden på Vejstykket 
Vores nabogrundejerforening "Strandkærsgård Grundejerforening", der ejer den østlige del af Strandkærvej (de ca. 100 meter mellem Lærkevænget og Søstjernevej) har på deres generalforsamling afslået at ændre på vejstykket som ønsket af vores generalforsamling. Frederikssund Kommune har efterfølgende afvist at gå ind i sagen, og senest har bestyrelsen for Strandkærsgård Grundejerforening afvist at bringe den sydlige rabat ned i niveau med kørebanen. Alle ændringer ville have været uden omkostning for Strandkærsgård Grundejerforening. 
 
23.06.2017 Sankthansaften arrangement
Der mødte ca. 80 op til en dejlig aften i og udenfor teltet med underholdning af Lille Palle (stor succes), pølser, drikke, bål, båltale ved næstformanden Erik Elmdal Jensen og musik til de sidste gik hjem.
 
19.04.2017 har Frederikssund kommune afholdt borgermøde om kystsikring.
Referat af mødet: Avisartikel dige  og skitseprojektet for Over Dråby Strand Dige projekt
 
09.04.2017 blev der afholdt generalforsamling 
Den årlige generalforsamling blev afholdt søndag den 09.04.2017 kl. 10.00 til 12.20 i Kignæshallen. I generalforsamlingen deltog 25 medlemmer. Dagsorden og referat mv. kan findes ved at trykke på dette link:  Materiale vedr. generalforsamlingen 2017


 
Hjemmesiden opdateret 23. juni 2017

E-mail

GIV E-MAIL OG TELEFONNUMMER TIL FORENINGEN

Det gøres under Kontakt og  Nyhedsbreve
 
 
Grundejerforeningen Ved Strandgaarden, Nordea Bank 2670 7150101894